Egna berättelser

Här kan du ta del av läromedel och annat material som beskriver hur det är att leva med en funktionsnedsättning som vuxen, ofta egna berättelser. Du hittar även berättelser som barn skrivit kan vara ett samtalsverktyg för andra barn i samma situation, till exempel att prata om barnets vardag, hur det är i förskolan, om att få syskon eller att börja skolan.