Svenska - Bliss

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Skärmklipp ur Bliss Online

Bilden ovan är hämtad ur "Bliss Online".

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Året, elevuppgifter i bliss. Tryckt form

Året, elevuppgifter i bliss

webbutiken.spsm.se - Ett läromedel som stimulerar språkutveckling (bliss), ger ökat ordförråd, tränar förmågan att använda blisskartor och BlissOnline samt ger ämneskun...
Prova bliss. App

Prova Bliss

play.google.com - Med Prova bliss kan man träna på blissord. Det huvudsakliga syftet med appen är dock att ge en introduktion bliss och visa både enkelheten och komp...
Bliss-symboler i en ring. Laborativt material

Bliss - Bild - Ord

webbutiken.spsm.se - Ett träningsmaterial för nybörjarblissare att använda vid symbolinlärning. Det innehåller lottobrickor, symbolkort, bildkort, ordkort samt dominobr...
Illustrationer av en riddarborg och många troll framför en skog med granar. Cd

Bliss-spelet

webbutiken.spsm.se - Det här spelet är till för barn som ska börja lära sig bliss. Barnen uppmuntras att använda sig av blissymbolerna för att ta sig vidare i spelet. D...
Illustration av fyra barn som sitter i en halvcirkel och sjunger. Cd

Blissångbok 2

webbutiken.spsm.se - Denna sångbok med texter på bliss innehåller fem traditionella sånglekar med sång och musikackompanjemang. Boken kan hanteras med mus och en eller...
Fem olika illustrationer av en pojke i olika sammanhang, ibland ensam och ibland med en kamrat. Tryckt form

Felix börjar skolan, bliss

webbutiken.spsm.se - Det finns fem små böcker om sjuårige Felix och hans första år i skolan. Det är mycket Felix funderar på. Gör man svåra saker i skolan? Hur får man...
En orm med röda och vita prickar på. Tryckt form

Ormen Rut, bliss

webbutiken.spsm.se - En bok för nybörjarläsaren. Boken är anpassad med bliss med svensk text under symbolerna. Meningarna är korta och rimmar. Illustrationerna är färgs...
Illustration av en pojke som sitter vid spakarna i en rymdraket. Bok

Pelle på planetfärd, med bliss

webbutiken.spsm.se - Boken av Jan Lööf handlar om när Pelle ger sig ut på äventyr i rymden. Boken är omarbetad och anpassad med bliss. Den svenska texten är förenklad o...
Illustration av en flicka som bär en katt. Ovanför flcikan finns bliss-symboler. Häfte

Pojken, flickan, båten och musen

webbutiken.spsm.se - Fyra häften med färgsatta illustrationer. De tränar läsning med bliss och användning av fullständiga meningar.
En karta med bliss-symboler.

Svensk standardkarta

webbutiken.spsm.se - Blisskarta, tvådelad, med ca 510 symboler i huvudsak grupperade efter ordklasser. Varje grupp har en egen bakgrundsfärg för att symbolerna lättare...
En pojke som står i gräset. Ovanför pojken finns bliss-symboler. Tryckt bok

Bliss-Nisse

webbutiken.spsm.se - Bliss-Nisse är ett träningsmaterial för elever som använder bliss som AKK-alternativ och kompletterande kommunikation. Blissande elever har medverk...
Senast ändrad: 2020-12-09