Tillgänglighetsredogörelse

Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom söktjänsten Hitta läromedel. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Hitta läromedel.

Det här dokumentet beskriver hur Specialpedagogiska skolmyndighetens söktjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Hitta läromedel?

Vi är medvetna om att delar av sökfunktionen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Hitta läromedel?

Om du behöver innehåll från Specialpedagogiska skolmyndighetens sökfunktion som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i Hitta läromedels tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra sökfunktionens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om Hitta läromedels tillgänglighet

Den här sökfunktionen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kända brister:

 • Vissa bilder saknar alt-texter. [WCAG 1.1.1(A)]
 • Sidhuvudets navigation saknar beskrivningen ”Huvudmeny”. [WCAG 1.3.1(A)]
 • Muspekarfokus för länkarna i sidhuvudets navigation är inte tillräcklig. [WCAG 1.3.1(A)]
 • En skärmläsare vet inte om att det finns ett utfällbart område kopplat till länkarna i sidhuvudet. [WCAG 1.3.1(A)]
 • Länkarna i sidhuvudet saknar information om att en länk är aktiv. [WCAG 1.3.1(A)]
 • Kryssrutor grupperas inte korrekt. Grupperingarna saknar även en beskrivningstext. [WCAG 1.3.1(A)]
 • Det krävs för många tryck för att komma igenom alla sökresultat med tabbning med tangentbordet. [WCAG 1.3.1(A)]
 • "E-post", "Förnamn" och "Efternamn" saknar automatisk ifyllning av fält. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Många länkar på webbplatsen saknar understreck eller en ikon bredvid sig, vilket behövs. Annan färg på länken är inte tillräckligt. [WCAG 1.4.1(A)]
 • På vissa sidor är kontrastvärdet för lågt, se exempel på bokstäverna som inte är valbara på "kategorifiltreringen". [WCAG 1.4.6 (AAA)]
 • Kryssrutor som används i filtreringen är inte standard. [WCAG 2.1.1(A)]
 • Sökfunktionen ”fritextsök med knapp” saknar landmärkesroll. [WCAG 2.4.1(A)]
 • Vissa sidor har fel hierarkisk ordning på rubrikerna (H1-H6). [WCAG 2.4.1(A)]
 • Det finns nästlade section-element på sökresultatsidan, vilket bör undvikas. [WCAG 2.4.1(A)]
 • Lägg till en statisk huvudrubrik (H1) på sökresultatsidan som är en beskrivande huvudrubrik. [WCAG 2.4.1(A)]
 • Det finns tomma rubriker i html, vilka ska tas bort. [WCAG 2.4.1(A)]
 • För mycket informationen i puffarna på startsidan för en skärmläsare. [WCAG 2.4.4(A)]
 • ”English-länken" i sidhuvudet saknar en språkspecificering av elementets innehåll. [WCAG 3.1.2(AA)]
 • En sökning initieras direkt när en ”kryssruta” fylls i/ur. En skärmläsare kan ha svårt att förstå vad som händer på sidan då den inte omedelbart visuellt ser förändringen. [WCAG 3.2.2(A)]
 • Se över valideringen av inputfält. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • En kontroll och felhantering som säkerställer ett giltigt format för e-post saknas. [WCAG 3.3.1(A)]
 • Skärmläsare ska läsa upp felmeddelandet över varje inputfält vid felinmatning, oberoende av var tangentbordsfokus befinner sig. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • Asterisk till obligatoriska inputfält saknas. [WCAG 3.3.1(A)]
 • Identifiering på obligatoriska fält saknas. [WCAG 3.3.1(A)]
 • Det saknas ett popup-fönster som ska visas när länken ”Ta bort lista” aktiveras som låter användaren att ångra eller konfirmera detta val. [WCAG 3.3.1(A)
 • Länkarna i huvudmenyn och informationen som kommer fram när en länk aktiveras saknar viktiga attribut. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Se till så användaren är medveten om att webbplatsens sidor inte fungerar på ett korrekt sätt om webbläsarens javascript-funktion är inaktiverad. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det saknas en länk just innan videofilmer som leder till en sida där det finns en syntolkning/fullständig beskrivning av videoåtergivningen. [WCAG 4.1.2 (A)]

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat Hitta läromedel

Vi har gjort en självskattning intern och extern testning av Hitta läromedel.

Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2020 och är formellt godkänd av läromedelsredaktionen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 oktober 2020.

 

 

 

Senast ändrad: 2020-12-04