Tillgänglighetsredogörelse

Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom söktjänsten Hitta läromedel. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Hitta läromedel.

Det här dokumentet beskriver hur Specialpedagogiska skolmyndighetens söktjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Hitta läromedel?

Vi är medvetna om att delar av sökfunktionen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Hitta läromedel?

Om du behöver innehåll från Specialpedagogiska skolmyndighetens sökfunktion som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i Hitta läromedels tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra sökfunktionens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om Hitta läromedels tillgänglighet

Den här sökfunktionen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kända brister:

 • Det krävs för många tryck för att komma igenom alla sökresultat med tabbning med tangentbordet. [WCAG 1.3.1(A)]
 • Det saknas text i rubriken [WCAG 1.3.1(A)]
 • Etiketter som inte är anslutna till formulärkontroller [WCAG 1.3.1(A)]
 • Ett inmatningsfält saknar beskrivning [WCAG 1.3.1(A)]
 • Många länkar på webbplatsen saknar understreck eller en ikon bredvid sig, vilket behövs. Annan färg på länken är inte tillräckligt. [WCAG 1.4.1(A)]
 • Felmeddelande gällande avaktiverad javascript har inte tillräckligt hög färgkontrast [WCAG 1.4.3(AA)]
 • På vissa sidor är kontrastvärdet för lågt, se exempel på bokstäverna som inte är valbara på "kategorifiltreringen". [WCAG 1.4.6 (AAA)]
 • Vissa sidor har fel hierarkisk ordning på rubrikerna (H1-H6). [WCAG 2.4.1(A)]
 • Det finns tomma rubriker i html, vilka ska tas bort. [WCAG 2.4.1(A)]
 • Länktexten används för flera olika destinationer [WCAG 2.4.4(A)]
 • För mycket information i puffarna på startsidan för en skärmläsare. [WCAG 2.4.4(A)]
 • Elementet blir inte markerat när det fokuseras [WCAG 2.4.7(AA)]
 • ”English-länken" i sidhuvudet saknar en språkspecificering av elementets innehåll. [WCAG 3.1.2(AA)]
 • Det saknas ett popup-fönster som ska visas när länken ”Ta bort från listan” aktiveras som låter användaren att ångra eller konfirmera detta val. [WCAG 3.3.1(A)

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat Hitta läromedel

Vi har gjort en intern självskattning och extern testning av Hitta läromedel.

Senaste bedömningen gjordes den 14 november 2023 och är formellt godkänd av läromedelsredaktionen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 november 2023.

 

 

 

Senast ändrad: 2023-11-14