Långsam progression

Långsam progression innebär att ämne och innehåll presenteras långsamt för eleven.

Sök läromedel med Långsam progression

Här kan du läsa om hur läromedel som är uppmärkta med långsam progression kan vara uppbyggda.

  • Innehåll på text eller uppgifter ökar långsamt i svårighetsgrad.
  • Det finns många övningar på samma moment.
  • Det finns många uppgifter inom samma område.
  • Det finns flera texter med samma innehåll.

Söktips

Egenskapen långsam progression är primärt till för elever med intellektuell funktionsnedsättning som läser enligt särskolans kursplan och kombineras då ofta med lättläst och/eller tydlig layout.

Bra att veta

Långsam progression kan även passa för fler. Exempelvis elever med språkstörning, matematiksvårigheter och nedsatt arbetsminne.

Senast ändrad: 2022-09-15