Matematiksvårigheter och läromedel

När man pratar om matematiksvårigheter brukar man skilja på generella matematiksvårigheter och specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli. 

Generella matematiksvårigheter

Vid generella matematiksvårigheter kan eleverna behöva läromedel med tydlig struktur och en avskalad och ren layout. Även lättlästa korta texter kan underlätta inlärningen. Läromedel som har en långsam progression, vilket innebär ett flertal övningar på varje nivå och med en långsam stegring av svårighetsgraden kan vara till hjälp för en del elever.

Specifika matematiksvårigheter

Specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli kan ha olika orsaker men uttrycker sig ofta i att eleverna har svårt med något eller några specifika områden inom matematik. Det kan handla om att lära sig klockan, tidsuppfattning eller de fyra räknesätten.

Konkretisera begrepp

Datorprogram, konkret och laborativt material och liknande kan hjälpa till att visualisera och konkretisera matematiska begrepp. I en del digitala matematikläromedel är det möjligt att arbeta direkt i den digitala boken vilket kan underlätta.

Digitala verktyg

Det kan ibland vara bra att lyssna på text. I vissa läromedel är texterna inlästa. Användandet av digitala verktyg, till exempel talande miniräknare, kan också öka möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2022-12-01

Läs mer på spsm.se

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?