Matematik

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning inom anpassad utbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2023-06-22