Engelska

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och sammanhang.

Exempel på läromedel

Exempel på alternativa verktyg

För grundskolan men kan passa anpassade gymnasieskolan

Senast ändrad: 2023-06-22