Natur och teknik

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll - Natur, teknik och samhälle:

  • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Ur Läroplan för förskoleklassen, Skolverket (reviderad 2016).

Exempel på läromedel och annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-07