Natur och teknik

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Barn experimenterar med vatten.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Natur, teknik och samhälle

Bl.a.

  • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Ur Läroplan för förskoleklassen, Skolverket (reviderad 2016)

Exempel på läromedel och annat material

Klassificeringslåda - Djur. Laborativt material

Klassificeringslåda - Djur

sica.123ehandel.se - Ett nytt sorterings-, klassificerings- och språkmaterial som bygger på att gruppera olika egenskaper hos djur. Dela upp i kroppsformer, typ av röre...
Ikon, MyFlora- Dina blommor i Sverige. App

MyFlora- Dina blommor i Sverige

itunes.apple.com - MyFlora är en lättanvänd digital flora som omfattar 274 st vilda blomarter i Sverige. Samtliga blommor visas i både närbilder och i omgivningsbilde...
Aktivitetskort i förskolan Naturvetenskap. Laborativt material

Aktivitetskort i förskolan Naturvetenskap

www.nok.se - Naturvetenskapliga experiment kopplade till förskolans läroplan. 50 kort med naturvetenskapliga aktiviteter. Utforskande aktiviteter som inte kräve...
Ikon, Windosill- En utmaning i logiskt och kreativt tänkande. App

Windosill

itunes.apple.com - Windosill är ett slags logiskt pussel där målet är att få en leksaksbil att köra genom olika rum. Dörren till nästa rum är alltid låst och nyckeln...
Naturkort. Laborativt material

Naturkort

sica.123ehandel.se - Med naturkorten lär sig barnen namnen på vanliga svenska däggdjur, kräldjur, insekter, fåglar, blommor, fjärilar, sädesslag, fiskar, kräftdjur, sva...
ikon, Pettsons Uppfinningar- Sätt samman delar och testa om det fungerar. App

Pettsons Uppfinningar

itunes.apple.com - Flera olika kluriga uppfinningar som bara är halvfärdiga. Ditt jobb är att bygga dem färdiga. Appen är rolig och utmanande, men man har ingen möjli...
Senast ändrad: 2020-12-09