Teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av världens många visuella-gestuella språk och bygger på signaler som kan uppfattas med synen.

Sök läromedel på Teckenspråk

De flesta läromedel som är uppmärkta med denna egenskap är på svenskt teckenspråk och har svenskt tal. Det finns några få läromedel på andra länders teckenspråk och annat talat språk. I de flesta läromedlen finns också svensk text.

Läs mer om teckenspråk på spsm.se

Startsida på det digitala läromedlet "Händernas värld" med introduktionstext och en person som tecknar.

Här är ett exempel på ett läromedel i svenskt teckenspråk på nybörjarnivå, Händernas värld.

Bra att veta

Om du letar efter läromedel med teckenstöd sök på alternativ och kompletterande kommunikation.

 

Senast ändrad: 2022-02-23