Naturorienterande ämnen: biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Ur Lgr 11

Småfåglar sitter på en pinne i skogen.

Centralt innehåll

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön;
  Aktiviteter i skolans närhet, till exempel i den närmaste parken.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar;
  Flyttfåglar – stannfåglar?
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild och andra uttrycksformer;
  Vilka fåglar finns i närmiljön?
  Ta bild, spela in läten. Göra anteckningar över fåglarnas beteende.
 • Integrera ny kunskap med tidigare kunskaper 
 • Ämnesintegrering;
  Ämnesintegrering med svenska, matematik, bild, slöjd…
 • Lekar med fågelanknytning.

Exempel på läromedel

Kalendrar. Laborativt material

Hela året runt 19/20

www.majema.se - Hela året runt är en daterad väggkalender som passar för gemensam planering. Hela året runt följer läsåret från augusti 2019 till juli 2020. På väg...
En ekorre på en gren. Bok

Mitt naturbibliotek 1 Djur

www.gleerups.se - Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och ...
Tio vanliga fåglar. Bok

Tio vanliga fåglar

hittalaromedel.spsm.se - Tio vanliga fåglar är en lättläst fakta- och arbetsbok som på ett enkelt sätt förmedlar fakta om tio vanliga fåglar i Sverige.
Kort med olika djur och vad de heter. Spel

Naturkort

hittalaromedel.spsm.se - Med naturkorten lär sig barnen namnen på vanliga svenska däggdjur, kräldjur, insekter, fåglar, blommor, fjärilar, sädesslag, fiskar, kräftdjur, sva...
Höst Webb-tv

Höst

urplay.se - Vad är höst? Är det en regnig årstid mellan sommar och vinter? Eller är det en vacker årstid med starka färger, goda svampar och vackra fåglar? Man...

Övriga exempel på material

Fåglar, fjädrar och ägg. Bok

Första fågelboken

www.larsklinting.se - Att se på fåglar är ett av det roligaste sättet att lära sig om naturen. I boken beskrivs både med bild och ord cirka 40 av de vanligaste fågelarte...
Sju olika vinterfåglar. Pdf

Vinterfåglar

www.ungafakta.se - Är du nyfiken på vilka gäster du har kring ditt fågelbord i vinter? Ladda då hem dessa PDFer och sätt ihop din egen lilla fågelskådarbok.
En sax och konturerna på en bok. App

Book Creator

www.skolappar.nu - Skapa egna e-böcker med bild, film, text och ljud. Lätt att dokumentera ett temaarbete.
Fågel kvittrar. App

Kvitter! Fågelsång från Sverige och Västeuropa

hittalaromedel.spsm.se - Innefattar för närvarande 208 fåglar, med upp till 40 sekunders sång för varje fågel, en del med alternativa inspelningar. Att lära sig känna igen...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09