Naturorienterande ämnen: biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Ur Lgr 11

Centralt innehåll

  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Metoder och arbetssätt

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön - Aktiviteter i skolans närhet, till exempel i den närmaste parken.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar - Flyttfåglar – stannfåglar?
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild och andra uttrycksformer - Vilka fåglar finns i närmiljön? Ta bild, spela in läten. Göra anteckningar över fåglarnas beteende.
  • Integrera ny kunskap med tidigare kunskaper.
  • Ämnesintegrering - Ämnesintegrering med svenska, matematik, bild, slöjd.
  • Lekar med fågelanknytning.

Exempel på läromedel

Övriga exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-10