Vad gör en text lättläst?

Här följer exempel på vad det kan innebära när ett läromedel är uppmärkt med lättläst i den här söktjänsten.

Innehåll

 • Texten har ett personligt tilltal.
 • Texten har en tydlig författarröst.
 • Innehållet har en tydlig ordningsföljd, röd tråd, kronologi.
 • I texten förmedlas information i korta sekvenser.
 • Underförstådd information förekommer sparsamt i texten.
 • Orsakssamband framgår och förklaras tydligt i texten.
 • I texten förekommer det praktiska exempel för att förtydliga den fakta som avhandlas.
 • Texten innehåller korta summeringar efter ett avsnitt.
 • Rubrikerna beskriver avsnittets innehåll.
 • Siffrors betydelse (vad de innebär/står för) blir förklarade i texten.

Språklig uppbyggnad

 • Begränsad mängd text på varje uppslag.
 • Texten har omväxlande långa och korta meningar som ger en god läsrytm.
 • Texten innehåller ord som får meningarna att hänga ihop (satskonnektorer)
 • Meningarna är skrivna i rak ordföljd.
 • Inskjutna bisatser förekommer sparsamt i texten.
 • Passiv form förekommer sparsamt i texten.
 • Svåra ord förekommer sparsamt i texten.
 • Texten innehåller vanliga och ofta förekommande (högfrekventa) ord.
 • Svåra ord blir förklarade löpande i texten.
 • Texten innehåller få abstrakta begrepp.
 • Fasta uttryck och metaforer förekommer sparsamt i texten.

Bilder

 • Bilderna i läromedlet säger samma sak som texten.
 • Det finns förklarande bildtexter till bilder och illustrationer.

Maja köper popcorn. Milo köper läsk.

Maja köper popcorn. Milo köper läsk. .

Bra att veta

Beskrivningarna bygger dels på riktlinjer från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och dels på det som står i boken Vad är lättläst? (utgick 2020) från SPSM.

 

Senast ändrad: 2022-03-15