Matematik för elever som läser punktskrift

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Abakus.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Ur lgr 11.

Exempel på läromedel

Räkna med punkt. Tryckt form

Räkna med punkt elevmaterial

webbutiken.spsm.se - Räkna med punkt är ett läromedel i matematik som tagits fram för punktskriftsläsande elever på nybörjarstadiet med svår synnedsättning. Läromedlet...
Favorit matematik. Tryckt form

Favorit matematik 1B, tryckt punktskrift, gles, enkelsidig

webbutiken.spsm.se - Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är upps...
Matte Direkt Safari 1B Elevbok, tryckt punktskrift, gles, enkelsidig. Tryckt form

Matte Direkt Safari 1B Elevbok, tryckt punktskrift, gles, enkelsidig

webbutiken.spsm.se - MatteSafari består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en ...
Räkna med abakus. Tryckt form

Räkna med abakus – övningsbok med punktskrift och svartskrift

webbutiken.spsm.se - I Räkna med abakus – övningsbok, tränar du fyra räknesätten; addition, subtraktion , multiplikation och division. Punktskriftsboken har både punkts...
Räknar på en abakus. Laborativt material

Abakus en-pack

webbutiken.spsm.se - Abakus- en räkneram som används istället för papper och penna vid beräkningar i matematik för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den är...
Geometriska figurer. Laborativt material

Geometriska figurer stora

www.betapedagog.se - Jämför förhållandet mellan area, volym och storlek. Se skillnaden mellan de olika geometriska figurerna. Känn på de geometriska formerna. De är sto...
Matteploppar. Laborativt material

Matteploppar

webbutiken.spsm.se - Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan använda som svarstalong. Plastarkens upphöjda "ploppar" trycks n...
Sorteringsfack. Laborativt material

Sorteringsfack 2x5

webbutiken.spsm.se - Stadigt sorteringsfack i hårdplast med 10 fack fördelat på 2 rader, 85x65 mm stora. Sorteringsfacket underlättar och tränar förmågan att sortera,...
Fordon i burk. Laborativt material

Fordon 144 st i burk

sica.123ehandel.se - Färgglatt och mysigt sorteringsmaterial. Tillverkade i lite mjukare plast och är därför både tysta och sköna att ta i. 6 olika former och 6 olika f...
Linjal. Laborativt material

Linjal 30 cm

webbutiken.spsm.se - Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centi...
Tärning. Laborativt material

Tärning punktmärkt

www.irishjalpmedel.se - En punktmärkt tärning i plast, storlek 20 mm.
Rutnät. Laborativt material

Rutnät svällpapper

webbutiken.spsm.se - Svällpappersbild med taktila rutor. Bilden består av 21 rutor x 23 rutor. Varje ruta är 1 cm x 1 cm.
Kortleken diamanter. Laborativt material

Diamanterna

webbutiken.spsm.se - Ett taktilt kortspel i matematik som erbjuder olika varianter för att öva på tiokamraterna. Kortleken är både taktil och med svartskrift så elever...
Taktil klocka. Laborativt material

Taktil klocka

webbutiken.spsm.se - Taktil klocka med punktskrift i syfte att träna analog tid. För barn och elever med svår synnedsättning/blindhet. Även andra elever i behov av takt...
Senast ändrad: 2020-12-09