Rörelsehinder och läromedel

Läromedel i digital form underlättar ofta inlärningen för elever med rörelsehinder.

Digital form

Digitala läromedel ger goda möjligheter att arbeta med stöd av både ljud och bild och underlättar de motoriska momenten. Det är också viktigt för eleverna att kunna navigera i läromedlet med alternativa styrsätt.

Det är bra med inlästa texter som har textmedföljning, det vill säga där man kan lyssna och samtidigt följa med i markerad text. Eleven kan behöva lyssna i olika hastigheter.

Göra egna inställningar

Individuella inställningar, att exempelvis kunna förstora och välja bakgrundsfärg underlättar för många elever. Ordprediktion som föreslår ord medan man skriver kan innebära att arbetet förenklas i samband med olika övningsuppgifter. För en del elever kan tillgång till bilder som komplement till text vara till hjälp.

Digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, till exempel talsyntes eller rättstavningsprogram, är bra för många elever. Det bör vara möjligt att använda talsyntes även vid inskrivning av text. Läromedel med uppgifter som kan utföras och sparas direkt i datorn ökar självständigheten.

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Ibland är rörelsehinder också kombinerat med andra funktionsnedsättningar. Elever som har svårt att förmedla sig i tal kan använda sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Lättlästa texter och tydlig layout

En del elever behöver läromedel där texterna är lättlästa, det vill säga korta texter som i olika grad är kognitivt anpassade. Det kan även vara viktigt med en anpassad layout, där exempelvis text och bild samverkar och där bilderna inte innehåller många detaljer. Detta gäller såväl i tryckta läromedel som i digitala.

Samtala med din elev om vad som passar bäst.

Senast ändrad: 2022-12-07

Har du frågor om läromedel och specialpedagogik?

Vill du ha specialpedagogiskt stöd?