Matematik i förskolan

Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Rotograph.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Förskollärare och arbetslaget ska ansvara för att:

  • barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material

Starta med matte - Räkna och tänk med Aron och Nora. Tryckt form

Starta med matte - Räkna och tänk med Aron och Nora

www.askunge.com - Starta med matte – Räkna och tänk med Aron och Nora innehåller kluriga övningar och roliga uppgifter för 4–7-åringar.
Kartong för aktivitetskort. Blomma, nyckelpiga, en hund som sitter under en stol. Geometriska figurer i olika färger. Kort

Aktivitetskort för förskolan

www.adlibris.com - Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana...
Skärmklipp ur appen Fingu. Till höger finns två gröna päron och till vänster två jordgubbar. App

Fingu

itunes.apple.com - I appen Fingu kan elever lära sig grundläggande talbegrepp. Användaren utforskar olika antal genom att visuellt och taktilt interagera med en läspl...
Framsidan på spelet med två nyckelpigor på. Framför spelet ligger spelkort upplagda, några med baksidan upp och några med framsidan upp. På visa kort finns olika antal prickar. Framför korten finns en tärning. Spel

Nyckelpigan

sica.123ehandel.se - En trevligt spel för tidig additionsträning och antalsuppfattning 0-6. Samla på nyckelpigor. Den deltagare som fått flest nyckelpigor vinner.
Klassiska logiska block i fem olika former, bland annat criklar och kvadrater, i tre färger och två storlekar. Laborativt material

Logiska block

sica.123ehandel.se - Klassiska logiska block. Förpackningen innehåller 5 olika former i tre färger och två storlekar.
Till vänster på bilden finns framsidan på läromedlet Räkna med punkt. Den är röd. Till höger finns två exemplar av läromedlet öppna. På uppslagen finns punktskrift.

Räkna med punkt

webbutiken.spsm.se - Ett läromedel i matematik framtaget för punktskriftsläsande elever med svår synnedsättning på nybörjarstadiet.
Knappar i olika färger och storlek trädda på ett snöre.

Räkne- och sorteringsknappar

sica.123ehandel.se - Rejäla plastknappar i fem färger med 1-5 hål per knapp. Perfekta för att räkna, sortera, stapla och trä. Knapparnas storlek ökar med antalet hål, d...
Senast ändrad: 2020-12-09