Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

En luftballong i luften. Foto: Peter Malmsten.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning.

Undervisningen behandlar exempelvis:

  • Fysiken i naturen och samhället
  • Fysiken och vardagslivet.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Ur Lgr11.

Vi har samlat ett antal exempel på digitala basläromedel. Det går att beställa licenser för endast fysikdelen i de större lärportalerna. Förlagen erbjuder provlicenser, så testa gärna innan köp.

Exempel på läromedel

En bärbar dator med digilär på skärmen. Webbaserat

Digilär Fysik för årskurs 4-6

digilär.se - Digilär Fysik för mellanstadiet är ett varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för fysik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det utgår ...
Gleerups fysik. Webbaserat

Gleerups Fysik 4-6

gleerupsportal.se - Med Gleerups fysik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Faktatext varvas med filmlänkar och interakti...
Clio. Webbaserat

Clio Fysik 4-6

www.clio.me - Clio Fysik är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för ämnet fysik. Det centrala innehållet är uppdelat i sex områden med...
Bergochdelbana. Bild från NE.se Webbaserat

NE Fysik 4-6

laromedel.ne.se - NE:s läromedel i fysik täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven. Förutom temaområden såsom fysikens roll i...
Puls fysik och kemi. Webbaserat

PULS Fysik och kemi 4-6

www.nok.se - PULS Fysik och kemi  digitalbok  innehåller inläst text. Till  digitalboken  finns också bildspel och interaktiva övningar samt kunskapskoll med fr...
Koll på NO 4 Grundbok onlinebok. Webbaserat

Koll på NO 4 Grundbok onlinebok

www.sanomautbildning.se - Onlinebok  är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckni...
Boken om fysik och kemi. Webbaserat

Boken om fysik och kemi

www.liber.se - På ett enkelt och elevnära språk och med exempel hämtade ur vardagen förklarar Hans Persson de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. De...

Exempel på annat material

Solcellsmodeller. Laborativt material

Solcellsmodeller

hos.se - Bggsats för att kunna bygga en solcellsdriven modell med sex olika utseenden. Med hjul på motorn kan man bygga en bil och med propellern kan man by...
Enkla försök 2. Tryckt form

Enkla försök 2

www.logistikteamet.se - Enkla försök 2 tar upp både enkla och lite svårare, ofarliga experiment, som kan utföras i klassrummet utan krav på särskild laboratorieutrustning....
Xperimentlust. Tryckt form

Xperimentlust - Lindwall

www.xperimentlust.se - Inspirerande bok med tips på roliga, enkla xperiment som man kan göra med vardagsmaterial som finns i de flesta hem. Xperimenten illustreras med tr...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2021-07-16