Använd kategorier för att filtrera din sökning

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
En luftballong i luften. Foto: Peter Malmsten.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning.

Undervisningen behandlar exempelvis:

  • Fysiken i naturen och samhället
  • Fysiken och vardagslivet.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Ur Lgr11.

Vi har samlat ett antal exempel på digitala basläromedel. Det går att beställa licenser för endast fysikdelen i de större lärportalerna. Förlagen erbjuder provlicenser, så testa gärna innan köp.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2019-11-12