Barns och ungdomars berättelser

Här kan du ta del av litteratur och annat material som beskriver hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-05-29