Kommunikation

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tal och andra former för kommunikation, så att de får tilltro till sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sitt självbestämmande.

Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet. 

Exempel på läromedel och annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-04-10