Vad krävs för att ett läromedel ska finnas i Hitta läromedel?

Det finns många åsikter om vad som kan betecknas som läromedel. Här kan du läsa vilka kriterier ett läromedel ska uppfylla för att finnas med i Hitta läromedel.

De inlagda läromedlen

  • är utgivna av ett förlag eller en producent.
  • bygger på läroplaner.
  • innehållet riktar sig till elever.
  • har i de flesta fall någon form av lärarhandledning.
  • säljs på den kommersiella marknaden.

Förutsättningen är också att läromedlet kan passa för elever med funktionsnedsättning genom att det har en eller flera egenskaper som kan göra det tillgängligt.

Undantag gäller i de fall det finns en anpassning till ett läromedel. Exempelvis då ett läromedel finns med tryckt punktskrift eller en inläsning som E-bok Daisy ljud. Då läggs både anpassningen och läromedlet som är anpassat in även om det sistnämnda inte är tillgängligt för elever med funktionsnedsättning.

Senast ändrad: 2023-04-05