Inspirationssidor

Inspirationssidorna finns för att underlätta för dig som söker flera tips och idéer inom ett specifikt område.

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel, digitala verktyg och lärarlitteratur för olika ämnen, områden och skolformer. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Läromedlen och materialet vi ger exempel på ska på ett eller annat sätt fungera för barn och elever med funktionsnedsättning. Innehållet ska också kunna kopplas till aktuella läroplaner och kursplaner. 

Innehållet på sidorna revideras kontinuerligt.

Senast ändrad: 2024-02-05