Inspirationssidor

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel, digitala verktyg och lärarlitteratur för olika ämnen, områden och skolformer. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Läromedlen och materialet vi ger exempel på ska på ett eller annat sätt fungera för barn och elever med funktionsnedsättning. Innehållet ska också kunna kopplas till aktuella läroplaner och kursplaner. 

Inspirationssidorna finns för att underlätta för dig som söker flera tips och idéer inom ett specifikt område. 

Exempel på inspirationsområden

Omslagsbild programmering

Digital kompetens

Programmering - Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges ...
Illustration av person som sitter vid en dator.

Gymnasieskolan

Undervisning på distans - När du ska välja ett digitalt läromedel lämpligt för distansundervisning är det viktigt att tänka på vilket sätt och för vem läromedlet är tillgäng...
Senast ändrad: 2020-12-08