Individuella inställningar

Individuella inställningar innebär att användaren kan göra inställningar i de tekniska funktionerna i det digitala läromedlet.

Sök läromedel med Individuella inställningar

Funktionerna går att sätta på och stänga av, släcka och tända, välja och välja bort.

Här kan du läsa om vilka inställningar som kan vara möjliga att göra i läromedlen som är uppmärkta med Individuella inställningar i den här söktjänsten. I vissa fall finns exempel på hur det kan se ut.

Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud

Här nedan kan du se en bild på ett ljudreglage.

Reglage för att styra ljudet.

Det går att välja och välja bort textmedföljning

Här ser du ett exempel på hur textmedföljning kan se ut.

Bild på textmedföljning hos ett digitalt läromedel

Det går att välja layout

Här går det att välja olika bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilka knappar och menyer som ska vara synliga.

Bild på ett digitalt läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar

Det går att välja vilket innehåll som ska visas

Det kan innebära att visst innehåll visas beroende på vilken svårighetsnivå som väljs, att eleven kan lägga till information genom en anteckningsfunktion eller att delar av texten kan tas bort.

Det går att reglera hastigheten i övningarna

Eleven kan då välja hastigheten på hur innehållet i läromedlet presenteras.

Bild som visar ett läromedel med möjlighet att välja hastighet på ljudet

När det gäller film

  • Det går att välja om undertext ska vara på eller av.
  • Det går att välja om ljud ska vara på eller av.

Bra att veta


Egenskapen individuella inställningar passar för flera målgrupper men på olika sätt;

  • Att kunna förstora och välja bakgrundsfärg i läromedel är viktigt för elever med synnedsättning.
  • Att dölja viss information för att undvika alltför många intryck kan underlätta för exempelvis elever med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Att styra textning eller reglera ljud kan underlätta för elever med hörselnedsättning.
  • Möjligheten att välja textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning samt att kunna reglera hastigheten i övningar kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning.
  • För elever med rörelsehinder som har svårt att koordinera sina rörelser är det viktigt att kunna koppla alternativa styrsätt till datorn.
  • För många är det viktigt med en ren och avskalad layout för att slippa distraherande moment, till exempel elever med adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Men också för elever med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter kan en tydlig layout erbjuda vila, då man redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter.
Senast ändrad: 2023-02-28