Om tjänsten

Hitta läromedel är en söktjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här samlar vi läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten riktar sig i första hand till pedagoger och därför har ingen barnkonsekvensanalys genomförts.

Urval och beskrivning av läromedlen görs av rådgivare och specialpedagoger inom SPSM. I många fall gör vi bedömningen att läromedlen kan passa för fler målgrupper än vad förlagen anger. Till exempel kan det vara läromedel där bilder och innehåll kan passa för både yngre och äldre elever. Det kan också vara ett läromedel som är utvecklat för grundskolan, men som också kan passa för andra skolformer.

Vi granskar inte innehållet i läromedlen och inte heller under vilka rättsliga förutsättningar läromedlet får användas, utan tittar på tillgängligheten. Innehållet i läromedlen ansvarar förlagen och producenterna för. I tjänsten kan du läsa en kort beskrivning av läromedlet och vår beskrivning av vad som gör läromedlet tillgängligt. 

 

Senast ändrad: 2023-04-05