Om tjänsten

Hitta läromedel är en söktjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här samlar vi läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten riktar sig i första hand till pedagoger och därför har ingen barnkonsekvensanalys genomförts.
 
Urval och beskrivning av läromedlen görs av rådgivare och specialpedagoger inom SPSM. I många fall gör vi bedömningen att läromedlen kan passa för fler målgrupper än vad förlagen anger. Till exempel kan det vara läromedel där bilder och innehåll kan passa för både yngre och äldre elever. Det kan också vara ett läromedel som är utvecklat för grundskolan, men som också kan passa för andra skolformer.

Läs om pedagogiskt material för förskolan.
 
Vi granskar inte innehållet i läromedlen och inte heller under vilka rättsliga förutsättningar läromedlet får användas, utan tittar på tillgängligheten. Innehållet i läromedlen ansvarar förlagen och producenterna för. I tjänsten kan du läsa förlagets beskrivning av läromedlet och vår beskrivning av vad som gör läromedlet tillgängligt. Vad krävs för att ett läromedel ska finnas i Hitta läromedel?

Det finns många åsikter om vad som kan betecknas som läromedel. Här kan du läsa vilka kriterier ett läromedel ska uppfylla för att finnas med i Hitta läromedel.

De inlagda läromedlen

  • är utgivna av ett förlag eller en producent
  • bygger på läroplaner
  • innehållet riktar sig till elever
  • har i de flesta fall någon form av lärarhandledning
  • säljs på den kommersiella marknaden.

Förutsättningen är också att läromedlet kan passa för elever med funktionsnedsättning genom att det har en eller flera egenskaper som kan göra det tillgängligt.

Läs mer om egenskaper som gör läromedel tillgängliga.

Undantag gäller i de fall det finns en anpassning till ett läromedel. Exempelvis då ett läromedel finns med tryckt punktskrift eller en inläsning som E-bok Daisy ljud. Då läggs både anpassningen och läromedlet som är anpassat in även om det sistnämnda inte är tillgängligt för elever med funktionsnedsättning.

Senast ändrad: 2022-04-06