Alternativ bildpresentation

I läromedel kan alternativ bildpresentation innebära att bilder har omarbetas till antingen en beskrivande text som går att få uppläst eller till en taktil bild.

Sök läromedel med Alternativ bildpresentation

De läromedel som är uppmärkta med Alternativ bildpresentation är förlagsutgivna läromedel som är anpassade till tryckt punktskrift eller till formaten Textview, Daisy ljud och Daisy text och ljud. 

När du söker på Alternativ bildpresentation får du inte med de digitala läromedel som har korta alt-texter som beskriver bilder. Detta räknar vi som standard.

Här kan du läsa om hur bilderna är omarbetade i de läromedlen som är uppmärkta med Alternativ bildpresentation i den här söktjänsten.

Bilderna i läromedlet beskrivs med text som går att få uppläst

Texten under bilden beskriver bilden för elever som inte har möjlighet se den. Exemplet visar detaljrikedomen hos en beskrivande text. Uppläsningen kan ske med hjälp av en talsyntes.

Stadsbild från en gata i Warsawa.

Fotografi av stadsmiljö i Warszawa. En smal kullerstensgata letar sig fram mellan gamla hus som är målade i olika ljusa färger. Husen har 4-5 våningar och på vissa av dem hänger butiksskyltar. Längs med gatan står några bilar parkerade och en man cyklar i förgrunden. I slutet av gatan tar en tvärgående väg vid och man kan se två höga kyrktorn mot den blå himlen.

Taktila bilder 

Taktila bilder som tillhör ett specifikt läromedel är uppmärkta med alternativ bildpresentation. Taktila bilder som är fristående och som kan användas till olika läromedel är inte inlagda i Hitta läromedel. Dessa kan du hitta i SPSM:s webbutik.

Taktil bild från Rena rama forntiden

Här är en bild som är omarbetad till taktil form av SPSM. Originalbilden finns i läromedlet Rena rama forntiden från Sanoma utbildning.

Bilderna i läromedlet beskrivs med ljud - syntolkning

Läromedlet "Ninjakoll" nedan innehåller alternativ bildpresentation i form av ljud. Det innebär att en röst berättar det som inte sägs, det vill säga syntolkning. Du kan fritextsöka på syntolkning. Läs mer om Syntolkning.

Ninjakoll, FUB.
Ur Ninjakoll, FUB

Söktips

I första hand används denna läromedelsegenskap för läromedel där bilderna är anpassade utifrån elever som inte ser eller kan uppfattat bilderna.

För elever med synnedsättning kombineras ofta egenskapen Alternativ bildpresentation med egenskaperna åtkomlig text, alternativa styrsätt, inspelad text eller tryckt punktskrift.

 

Senast ändrad: 2021-09-02