Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

En skylt format som en såg med texten Träslöjd.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Exempel på elev- och lärarmaterial

Omslag till Textilslöjd 2. Tryckt form

Textilslöjd 2

www.liber.se - En av två arbetsböcker i en serie för den första textilundervisningen. Innehållet är grundläggande färdighetsträning som ett komplement till den praktiska undervisningen.
Logotyp för slöjd.nu format som ett hjärta. Webbplats

Slöjd.nu

www.slojd.nu - På Slöjd.nu hittar du lättanvända lösningar för hela slöjden: textil, trä, metall och övriga material. Här finns innehåll för varje ämne, med uppgifter och tydliga instruktionsfilmer för eleverna. Du som lärare får avlastning i ditt arbete och möjlighet att fördjupa lärprocessen med varje elev.
Omslag till Hantverk, estetik och slöjd - Med utemiljön som inspiration. Tryckt form

Hantverk, estetik och slöjd -Med utemiljön som inspiration

www.outdoorteaching.com - Vill inspirera till att använda utemiljöerna mer i skolan. Boken ger en bra bild om varför slöjd och estetik är en så bra träning men också hur detta kan kombineras med många andra ämnen och teman i skolan.
Omslag till Lärarens guide till Slöjd åk 4-6. Tryckt form

Lärarens guide till Slöjd åk 4-6

www.nok.se - En handbok för slöjdlärare i årskurs 4-6. Boken innehåller rikligt med bedömningsstöd med tydliga exempel och konkretiserade kunskapskrav. Boken tar även upp hur man kan arbeta formativt i undervisningen och hur man kan flippa sin slöjdundervisning.
Omslag till Ta i trä. Tryckt form

Ta i trä

webbutiken.spsm.se - En handledning som innehåller metodiska tips och förslag på kompensatoriska hjälpmedel inom slöjdundervisningen för barn med synnedsättning i grundskolan.
Omslag till Slöjd i en digital skola. Tryckt form

Slöjd i en digital skola

lararforlaget.se - En antologi där lärare och forskare bidrar med olika perspektiv på slöjden i en digital skola. Här ryms inspiration, diskussioner och exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i slöjdsalen: interaktiva brädspel, lysande kläder och larmande fågelholkar med mera.
Senast ändrad: 2021-11-01