Bedömningsstöd från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten

På den här sidan har vi samlat länkar till bedömningsstöd som ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten och eller Skolverket.

Kartläggning i förskoleklass: Hitta språket och Hitta språket för specialskolan.

https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen

Bedömningsstöd i svenska och eller svenska som andraspråk i grundskolan: Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3 och Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i årskurs 1–6.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundskolan

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kompletterande-stod-for-kartlaggning-av-flersprakiga-elever-i-forskoleklass

Tvåspråkig teckenspråkig läs- och skrivutveckling – ett material för lärare i specialskolans F–4

https://www.spsm.se/tvasprakig-las-och-skriv

 

 

Senast ändrad: 2021-04-19