Åtkomlig text

Åtkomlig text innebär att texten i det digitala läromedlet är lagrad som text vilket innebär att den är kopierbar och fungerar tillsammans med talsyntes, skärmläsningsprogram eller punktskriftsskärm.

Sök läromedel med Åtkomlig text

Anpassade format

Med egenskapen åtkomlig text kan du hitta läromedel som är anpassade för elever med svår synnedsättning och elever med blindhet till bland annat formaten Textview och E-bok HTML.

Bra att veta

Även andra elevgrupper kan ha nytta av åtkomlig text eftersom texten då går att få uppläst av en talsyntes. Det kan till exempel gälla elever med språkstörning, läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder.

Söktips

Då egenskapen åtkomlig text vänder sig till elever med svår synnedsättning eller elever med blindhet kombineras den ofta med alternativ bildpresentation.

För övriga elevgrupper brukar åtkomlig text kombineras med individuella inställningar.

Om du söker på egenskapen åtkomlig text och filtrerar på medietypen webbaserade läromedel hittar du läromedel där texten går att få uppläst med egen talsyntes.

Senast ändrad: 2022-02-23