Information om behandling av personuppgifter

Om du har skapat ett konto på Hitta läromedel behöver Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla vår tjänst.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ditt användarkonto är aktivt. Uppgifterna gallras vid inaktivitet på två år, eller genom att du raderar ditt konto via Mina sidor.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår support ifall du behöver hjälp med tjänsten. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med organisationsnummer 202100-5745 och adress box 1100, 871 29 Härnösand. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via telefon: 010 473 50 00 eller e-post: spsm@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Senast ändrad: 2022-08-19