Sång och musik

Förskolans värdegrund och uppdrag: Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Spelar gitarr.

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Arbetslaget ska

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material för barn

Trudeluttbokens sånger i sångversion. Nerladdningsbart

Trudeluttbokens sånger i sångversion

gladabarn.nu - En härlig samling sånger i sångversion för förskolans, förskoleklassens och första skolårens sångstunder med svängiga rörelsesånger, spännande sång...
Bildtext saknas Laborativt material

Bygelgitarr

bunnemusic.se - Bygelgitarren är en smal liten gitarr konstruerad utifrån i D-dur. Gitarren har fyra strängar och stäms i ett öppet D – dur ackord = D, A, D, F#....
Bildtext saknas Kort och cd

En rolig samling

www.sanomautbildning.se - En ny bok för förskolan och förskoleklassen, fylld av idéer och tips, samt 245 tydliga och fint illustrerade kort med sånger, lekar, sånglekar, fin...
Bildtext saknas Kort

Stora sångkort

www.logistikteamet.se - Kända barnvisor presenteras på 26 kort. Varje sångkort har 2–4 bilder som illustrerar händelseförloppet i sången. Texthäfte med teckenstöd bifogas ...
Bildtext saknas Cd

Olle&Mia Låtar

www.hattenforlag.se - En musik-cd med Olle och Mias alldeles egna låtar. Medryckande, enkelt, roligt och lärorikt. Sångerna lär barnen veckodagarna, månaderna, kroppsdel...
Senast ändrad: 2020-12-09