Använd kategorier för att filtrera din sökning

Sång och musik

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans, rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.
Spelar gitarr.

Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som tillämpning.

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, takar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Källa: Ur Lpfö-98 rev.2010.

Exempel på pedagogiskt material för barn

Senast ändrad: 2019-10-16