Svenska

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Barn spelar.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Arbetslaget ska

  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

 

Exempel på material

Clicko. Spel

Clicko

www.clicko.se - Clicko kombinerar barns byggintresse, skapandeglädje och nyfikenhet med fysiskt bokstavsbygge. Det är ett spel och byggsats utmärkt för att öka bok...
Sex spelark för ett lottospel ligger upplagda. På vardera spelark finns sex rutor, 3x2. I rutorna finns bilder på frukter, leksaker, klädesplagg, hushållsgeråd, hygienartiklar med mera. Språklotto

Språklotto

sica.123ehandel.se - Ett språklotto för den första språkträningen. Bilderna är i klara tydliga färger på vardagssaker som är lätta att känna igen.
Skärmklipp från appen Spökbus. I nedre högra härnet finns ett spindelnät. I övre vänstra hörnet en måne med några stjärnor runtomkring. I det nedre vänstra hörnet står det ”språka mera” och ”Spökbus” och mitt emellan orden finns en nyckelpiga som står upp. I mitten av klippet finns tre ovaler med gröna ringar runt. I ovalerna finns teckningar ur appen, bland annat en labyrint, fyra vita spöken och en trollerihatt med tre stora nycklar i närheten. App

Spökbus

itunes.apple.com - Appen Spökbus är den första appen på svenska som tränar lägesbegrepp med svenskt tal. Appen riktar sig till yngre barn eller barn med försenad språ...
Omslaget på cd-skivan abc Bokstavslåtar. En öppen hand mitt på sidan. Högst upp står det abc Bokstavslåtar med punktskrift. Under punkskriften står det abc Bokstavslåtar i svartskrift. Cd

abc Bokstavslåtar

webbshop.spsm.se - Cd-skivan innehåller ljud med sånger, rim och ramsor samt ljudillustrationer som introduktion till de olika bokstäverna samt några ljudsagor.
Bild på hela alfabetet i rätt ordning på fyra rader. Bokstäverna är vita och bakgrundsfärgen runt bokstäverna är orange för konsonanterna och lila för vokalerna. I nedre hörnet står det: ”Lyssna på bokstävernas ljud och namn”. App

Bogga Alfabet

itunes.apple.com - Bogga Alfabet är en app för barn och elever som arbetar med att lära sig bokstävernas ljud och form. Den är enkel med få funktioner.
Många små figurer i plast, småböcker, en stor och en liten väska, mjukisfigurer. Laborativt material

Språkväskor

www.hattenforlag.se - Språkväskor innehåller material för olika typer av språkträning. Första orden-väskan och Första meningarna-väskan  passar barn som är i tidig språk...
Senast ändrad: 2020-12-09