Automatiserad avkodning och läsflyt

På den här sidan hittar du som lärare i F–3 exempel på material för att träna automatiserad avkodning och läsflyt.

Framsida ordkort

När eleven har knäckt läskoden handlar det om att automatisera ordavkodningen och få läsningen att flyta. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de hänger intimt samman. Utan en automatiserad ordavkodning blir det svårt att uppnå ett gott läsflyt. Träning för att uppnå automatiserad ordavkodning och läsflyt går delvis in i varandra.  Läsflyt skulle kunna beskrivas som en förfinad ordavkodning: ordavkodningen flyter så lätt att man läser texten korrekt, alltså med precision, man når upp till viss hastighet och man läser med god intonation.

Exempel på elevmaterial

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2023-02-28