Automatiserad avkodning och läsflyt

På den här sidan finner du som lärare i F–3 exempel på material för att träna automatiserad avkodning och läsflyt.

Framsida ordkort

När eleven har knäckt läskoden handlar det om att automatisera ordavkodningen och få läsningen att flyta. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de hänger intimt samman. Utan en automatiserad ordavkodning blir det svårt att uppnå ett gott läsflyt. Träning för att uppnå automatiserad ordavkodning och läsflyt går delvis in i varandra.  Läsflyt skulle kunna beskrivas som en förfinad ordavkodning: ordavkodningen flyter så lätt att man läser texten korrekt, alltså med precision, man når upp till viss hastighet och man läser med god intonation.

Exempel på elevmaterial

Bilden visar kartongen för spelet Trugs - träna läsning med spel Laborativt material

Trugs - träna läsning med spel

ordaf.se - Spelen är konstruerade i fem läsnivåer med ökad svårighetsgrad. Varje nivå omfattar fyra olika spel
Bilden visar två rävar gå på led. Tryckt form

Rävhistorier

www.studentlitteratur.se - Rävhistorier består av fyra häften med texter på rim om räven Mäv som råkar ut för olika äventyr.
Bilden visar två glasstrutar. Tryckt form

Bågens Miniböcker

www.alfamax.se - Bågens Miniböcker är en serie med 12 ljudenliga små böcker. Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok alldeles själv. 
Framsida Läshoppet Tryckt form

Läshoppet

www.nok.se - Läshoppet består av nivåindelade böcker utifrån svårighetsgrad.
Bilder visar en man som håller i en kofot. Tryckt form

Tre läsvärldar

www.alfamax.se - En serie lättlästa böcker som utspelas i tre olika världar. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en bok själv.
Framsida till Bornholmsstugan App

Bornholmsstugan

www.logistikteamet.se - Bornholmsstugan kombinerar läsning av enstaka ord och läsförståelse. Orden är alla ljudenligt stavade och följer en noggrann struktur. 
Framsida Livat på lingonvägen Tryckt form

Livat på Lingonvägen

www.nyponforlag.se - Böckerna i serien Livat på Lingonvägen är pedagogiskt utarbetade för barn som precis börjat intressera sig för skriven text eller för de som behöve...

Exempel på lärarmaterial

Bilden visar en framsida med rubriken Intensivläsning med en pratbubbla under. Tryckt form

Intensivläsning

www.wendick.se - Ett heltäckande kartläggnings- och träningsmaterial. Materialet använder läslistor med tydlig metodik och inbyggs progression där eleven intensivtr...
Framsida WIP Tryckt form

Wolff intensivprogram

www.hogrefe.se - Wolff intensivprogram, WIP, är ett träningsmaterial för elever med läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi, vars primära problem med skriftsprå...
Senast ändrad: 2021-04-16