Automatiserad avkodning och läsflyt

Här hittar du exempel på material för att träna automatiserad avkodning och läsflyt. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de hänger intimt samman. Träning för att uppnå automatiserad ordavkodning och läsflyt går delvis in i varandra.

Framsida ordkort

Exempel på elevmaterial

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2024-01-22