Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och strukturer.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att behandla följande centrala innehåll:

  • Individer och gemenskap
  • Information och kommunikation
  • Rättigheter och rättsskipning
  • Samhällsresurser och fördelning
  • Beslutsfattande och politiska idéer

Ur Lgr11

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-13