Tillgängliggjorda versioner

På Hitta läromedel kan du förutom att söka på läromedelsegenskaper även titta närmare på vilket format de tillgängliggjorda versionerna är paketerade i. Några av de vanligaste formaten har vi listat nedan. De olika formaten kan öka ett läromedels tillgänglighet, det vill säga möjligheten för elever med olika funktionsnedsättningar att få åtkomst till innehållet. Exempel på format riktade mot olika målgrupper är bland annat:

  • Daisy
  • Textview
  • HTML bearbetad/obearbetad
  • Tätskrift
  • Glesskrift.

Du hittar läromedlen i de olika formaten genom att fritextsöka på namnet.

Daisy

Daisy är en förkortning av Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard. Daisy är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i texten. 

Daisy finns antingen med enbart ljud och benämns då som "E-bok Daisy ljud" i söktjänsten, eller med text, ljud och bild och benämns då som "E-bok Daisy text, ljud och bild". 

Sök läromedel i Daisy-format.

Läs mer om Daisy-teknik på MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbplats. 

Textview

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Sök läromedel i Textview-format.

HTML

En e-bok i HTML-format fungerar både med talsyntes och med punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. En e-bok i HTML-format kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

Sök läromedel i HTML-format.

Obearbetad

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Bearbetad

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Tätskrift

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Sök läromedel med tätskrift.

Glesskrift

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Sök läromedel med glesskrift.

Senast ändrad: 2023-08-09