Läs- och skrivstrategier

Här hittar du exempel på material för att träna läs-och skrivstrategier. God läsförståelse och god skrivförmåga är en förutsättning för att kunna ta till sig och förmedla budskap i texter. För att fördjupa och utveckla läs- och skrivförmågan är undervisning om läsförståelsestrategier viktigt. När eleverna utvecklar sitt läsande, utvecklar de samtidigt skrivandet, och tvärtom.

Exempel på elevmaterial

Exempel lärarmaterial

Senast ändrad: 2024-01-22