Läs- och skrivstrategier

På den här sidan finner du som lärare i F–3 exempel på material för att träna läs- och skrivstrategier.

Omslagsbild en pojke skriver för hand.

God läsförståelse och god skrivförmåga är en förutsättning för att kunna ta till sig och förmedla budskap i texter. Även elever som tekniskt kan läsa och skriva kan emellanåt ha svårt att förstå innehållet. För att fördjupa och utveckla läs- och skrivförmågan är undervisning om läsförståelsestrategier viktigt. Vanligtvis ger undervisning om läsförståelsestrategier snabbt en positiv effekt, och det finns många olika strategier att använda sig av. När eleverna utvecklar sitt skrivande, utvecklar de samtidigt sin läsning, och tvärtom.

Exempel på elevmaterial

Framsida Polyglutt skola App

Polyglutt skola

www.inlasningstjanst.se - Polyglutt – en språkutvecklande pedagogisk bilderbokstjänst för förskola, förskoleklass, årskurs 1–6 och särskolan.
Framsida Mellan raderna Tryckt form

Mellan raderna

www.studentlitteratur.se - Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna
Framsida Lilla författarskolan Tryckt form

Lilla författarskolan

www.studentlitteratur.se - Lilla författarskolan, Spännande berättelser är elevernas egen handbok i hur man gör spännande berättelser. Lilla författarskolan, Spännande berätt...

Exempel lärarmaterial

Framsida Skrivarskola för superdetektiver Tryckt form

Skrivarskola för superdetektiver

www.bonnierforlagenlara.se - Skrivarskola för superdetektiver är ett läs- och skrivprojekt inspirerad av Martin Widmarks böcker om detektiverna Lasse och Maja.
Framsida Lärarens guide till cirkelmodellen Tryckt form

Lärarens guide till cirkelmodellen

www.nok.se - Det här materialet består av en pdf-text som laddas ner. Cirkelmodellen är en del av genrepedagogiken.
Framsida Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 Tryckt form

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3

www.studentlitteratur.se - Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F–3 ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
Framsida Aktiv läskraft Tryckt form

Aktiv läskraft

www.nok.se - Aktiv läskraft innebär att alla lärare får kunskap om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakg...
Senast ändrad: 2021-04-08