Läs- och skrivstrategier

På den här sidan finner du som lärare i F–3 exempel på material för att träna läs- och skrivstrategier.

God läsförståelse och god skrivförmåga är en förutsättning för att kunna ta till sig och förmedla budskap i texter. Även elever som tekniskt kan läsa och skriva kan emellanåt ha svårt att förstå innehållet. För att fördjupa och utveckla läs- och skrivförmågan är undervisning om läsförståelsestrategier viktigt. Vanligtvis ger undervisning om läsförståelsestrategier snabbt en positiv effekt, och det finns många olika strategier att använda sig av. När eleverna utvecklar sitt skrivande, utvecklar de samtidigt sin läsning, och tvärtom.

Exempel på elevmaterial

Exempel lärarmaterial

Senast ändrad: 2023-02-28