Språklig medvetenhet

På den här sidan hittar du exempel på pedagogiskt material att använda vid arbete med språklig medvetenhet, läsförberedande lek med språkljud och bokstäver.

Exempel på pedagogiskt material

Senast ändrad: 2024-06-03