Kartläggning

Här hittar du förslag på material som kan vara till hjälp vid pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. Förutom de obligatoriska materialen för F-3 kan ibland ytterligare tester behövas. Det är viktigt att resultaten ligger till grund för upplägg av fortsatt undervisning och stödinsatser. Flera av testerna nedan är normerade och standardiserade.

Exempel på material

Senast ändrad: 2024-01-22