Enkel teknik och spännande experiment

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Barn experimenterar med vatten.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn

  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material

Doki. Webb-tv

Dokis lysande idé

urskola.se - Dokis gäng behövs för att laga en trasig fyr. Men när glödlampan går i kras måste de hjälpas åt för att hitta en annan lösning.
Tripp, Trapp, Träd. App

Tripp, Trapp, Träd – en handledning

www.ur.se - Appen Tripp, Trapp, Träd är ett digitalt verktyg för förskolan och riktar sig till 3–5 åringar. Appen utgår från förskolans läroplan och är utveckl...
Framsidan på materialet; en hammare, spikar, knappar och annat. Laborativt material

Aktivitetskort i förskolan Teknik

www.nok.se - Aktivitetskort i förskolan Teknik, är en låda med 50 aktiviteteskort med ett tydligt tekniskt innehåll, kopplat till läroplanen för förskolan. Kort...
En giraff sitter och kör i en röd bil. Bok

Nyfikna öron - Tut-tut!

www.adlibris.com - Böcker med lju som fungerar som barnens första faktaböcker. Lär barnet att känna igen olika fordon som bil, tåg och spårvagn, både hur de ser ut oc...
Senast ändrad: 2020-12-09