Enkel teknik och spännande experiment

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur för arbete med teknik i förskolan. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Exempel på material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2024-02-19