Naturvetenskap

Förskolans värdegrund och uppdrag: En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Insektshotell.

Bilden ovan är tagen från Skolverkets webbplats "Undervisningstöd i förskola".

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Förskollärare och arbetslaget ska ansvara för att

  • barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.
  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på material

En björn som lufsar i skogen i ett höstlandskap. App

Växter

itunes.apple.com - Avslöja det gröna kungarikets hemligheter! Utforska världens biomer i detta interaktiva diorama: styr årstiderna, regera över vädret, tänd en skogs...
Skärmklipp ur en demofilm från appen "Vi upptäcker naturen". Ett landskap med många olika djur, björnar, hare... Två små figurer står i förgrunden. I naturen finns en spelplan med en markerad banan att gå. App

Vi upptäcker naturen: Skogsäventyret - brädspel för barn, skola, familj

itunes.apple.com - Skogsävenyret är ett brädspel för flera spelare där du lär känna skogens invånare och får vara med om fantastiska äventyr! Du kanske träffar en bjö...
Skärmklipp ur filmen "Tröjan Tula blir något nytt". Rutor där man kan välja Berättarröst och Text. På den nedre halvan finns en tidslinje med tre rutor. I den första rutan ser man en tecknad stad med många hus och ett torg på avstånd. I den andra rutan står en kvinna med stort rött hår och provar kläder i en butik. I den tredje rutan hänger jackor på galgar på en klädställning. App

Gro Book - Tröjan Tula

itunes.apple.com - En app om miljö och återvinning där läsaren själv bestämmer vad som skall hända.
Senast ändrad: 2020-12-09