Drama

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Drama.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Mål och riktlinjer

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Arbetslaget ska

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Exempel på pedagogiskt material

Bildtext saknas App

Troll Me

www.skolappar.nu - Tanken med appen är enkel: ta ett foto och appen gör jobbet med en förvrängning, en så kallad morph.
Bildtext saknas App

Sock Puppets

apps.apple.com - En enkel scen med några få bakgrunder att välja på. Snabbt och lätt är du igång med din teaterpjäs.
Bildtext saknas App

Guldlock och de tre björnarna

itunes.apple.com - Guldlock och de tre små björnarna är en interaktiv version av den klassiska sagan. Sagan läses på rim och det finns möjlighet att spela in eget tal.
Två teaterkulisser i papp; en som visar utemiljö i form av en lekpark med gungor och en sandlåda. En kuliss med inomhusmiljöer i form av ett sovrum med en dubbelsäng, ett vardagsrum med en soffa och bord och ett badrum med ett fyllt badkar.

Ajja & Bajja

www.hattenforlag.se - Ajja & Bajjas teater väntar på att fyllas med berättelser. Lek med ord, spela upp små pjäser och lek med de medföljande sakerna ur Ajja & Bajjas vä...
Senast ändrad: 2020-12-09