Förlagets beskrivning

Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Språkis för nyanlända passar de barn som inte har några förkunskaper alls i svenska språket.

Materialet består av totalt sex häften, Språkis för nyanlända 1-2 och Språkis för nyfikna A-D, för år 2-5.

Alla häften är uppbyggda på samma sätt. Varje kapitel/moment inleds med en samtalsbild samt en lästext. Därefter följer övningar som tränar på de språkliga moment och ord som förekommer i texten.