Förlagets beskrivning

PYTT Lila är den första boken i vår serie med ämnesövergripande arbetsböcker för elever som arbetar läsförberedande eller håller på med den första ljudningen.

I PYTT Lila behövs inga kunskaper om bokstäver eller siffror utan fokus ligger på fonologisk medvetenhet och antalsuppfattning. Det genomgående temat i de 32 sidorna är jag och närmiljön.