Förlagets beskrivning

Varför är pictogrambilder svarta och vita och varför finns det så få detaljer i dem? Kanske är det frågor som du har undrat över och tänkt att bilderna skulle vara mycket roligare med lite färg på. I boken kan du läsa mer om detta och vad som ligger till grund för hur bilderna utformas.

Författaren beskriver också hur bilderna används för att till exempel strukturera tid och tydliggöra vad som ska hända i olika situationer. Du får även veta hur bilderna kan användas som tanke- eller minnesstöd och hur de kan bidra till ökad självständighet både i närmiljön och i mer offentliga sammanhang. En enkel åtgärd som att märka upp skåp och lådor med pictogrambilder hemma, kan göra det enklare att klara sig på egen hand. I offentliga lokaler kan bilderna på ett liknande sätt användas för att tydliggöra var olika rum eller platser finns. I boken beskrivs också hur pictogrambilderna på olika sätt kan vara ett stöd för att kommunicera och hur de kan fungera som stöd vid läsning.

Boken riktar sig till dig som kommer i kontakt med barn, unga eller vuxna som behöver bilder för att kommunicera eller för att utveckla sin tids- och rumsuppfattning. Den vänder sig också till dig som är intresserad av att med hjälp av bilder öka delaktigheten och tillgängligheten för fler personer i samhället.

Pictogram i tid och rum bygger på manus av Kerstin Gatu och Kerstin Falck.

Format: 190x230 mm, färg, limbunden.