Förlagets beskrivning

Wendick-modellens Klockan är ett material som systematiskt och med en stor mängd uppgifter ger varje elev förutsättningar att i sin egen takt förstå och tillgodogöra sig klockan och de olika tidsbegreppen.