Förlagets beskrivning

Språkträning för barn, elever och vuxna. KanSerien innehåller sju olika moduler där du kan anpassa språkträning efter den enskilde individen. Alla objekt finns på teckenspråk och med bokstavering på handalfabetet. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i grundskolan och som ett annorlunda läromedel i särskolan och förskolan.

Programmet kan också med fördel användas i SVA- och SFI-undervisningen. I övningarna kan du blanda fritt mellan teckenspråk, ljud, avläsning, handalfabetet, bilder, foton och text. Det gäller för användaren att matcha de rätta kombinationerna.