Förlagets beskrivning

Språkträning för barn, elever och vuxna. KanSerien innehåller sju olika moduler där du kan anpassa språkträning efter den enskilde individen. Alla objekt finns på teckenspråk och med bokstavering på handalfabetet. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i grundskolan och som ett annorlunda läromedel i särskolan och förskolan.

Programmet kan också med fördel användas i SVA- och SFI-undervisningen. I övningarna kan du blanda fritt mellan teckenspråk, ljud, avläsning, handalfabetet, bilder, foton och text. Det gäller för användaren att matcha de rätta kombinationerna.

Alla program finns på App Store där man prenumererar månadsvis.
Programmen finns också tillgängliga på www.kenartmedia.com/se med möjlighet att köpa licenser månadsvis eller per år med 5 eller 10 användare per program. Programmen kan användas på alla plattformar och operativsystem med webbläsaren Chrome.

Lärare kan interagera med eleven i realtid på distans och t.ex. skapa övningar eller följa elevens resultat.