Förlagets beskrivning

Historia – helt enkelt är avsedd att vara ett kompletterande läromedel i ämnet historia på gymnasiet. Den är kronologiskt upplagd och spänner över hela historiekursen, från antiken fram till våra dagar. Den kan därför lätt användas ihop med andra läromedel eller fungera som en kortfattad översikt.

Historia - helt enkelt är rikt illustrerad och texterna är anpassade för en lättare läsning, utan att ge avkall på ämnesnivå och djup. Den är tänkt att vara ett stöd och en inspirationskälla för dem som vill arbeta självständigt med faktatexter, men som tycker att den vanliga lärobokens texter är för svåra.

Primärt utvecklat för elever med dövhet/hörselnedsättning, från 16 år och uppåt. Historia - helt enkelt är i pdf-format och levereras på dvd. Pdf A4, foto, illustrationer färg/svartvit.