Förlagets beskrivning

Digital version av HELP Starts kortlåda.

•För användning på interaktiv tavla.
•Fungerar även på dator och iPad.
•Elevinloggning till kortlådan ingår.
•Eleven kan då använda lektionens kortuppställning som en hjälp vid enskilda studier.