Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 ska eleverna arbeta med skildringar av livet förr och nu, miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex frågor om matvaror, årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, djur och växter i närmiljön, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid, några miljömärkningar av produkter, val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa, återvinning i hemmet och i närområdet, samt olika mattraditioner, t ex vid firande av högtider.


I Enkelt om bondgården presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11.

Eleverna får läsa om De första bönderna, För hundra år sedan, Jordbruk, I ladugården, Ko, Gris, Får, Höns, Häst, Hund och katt, Honungsbi,Växter på bondgården, De fyra sädesslagen, Året om på åkern, Traktor, Skördetröska, Mat från bondgården, Mattraditioner, Mat ~ förr och nu, Mat och klimat, Kompost, Biologisk mångfald, Skogsbruk förr i tiden, Skogsbruk idag, samt Träd i skogen.


I Enkelt om bondgården finns både illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter. Dessa ger eleverna ett tydligt bildstöd.