Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia 7-9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.

I denna del tar vi upp Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, samt, Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900.

Bland rubrikerna kan nämnas

Samlare, jägare och bönder  Mesopotamien Det gamla Egypten Kina - mittens rike Antikens Grekland Det romerska riket Det arabiska riket Europa upptäcker världen.