Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel historia 7-9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i historia som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.

I denna del tar vi upp Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700, samt, Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900.

Bland rubrikerna kan nämnas

  • Samlare, jägare och bönder 
  • Mesopotamien
  • Det gamla Egypten
  • Kina - mittens rike
  • Antikens Grekland
  • Det romerska riket
  • Det arabiska riket
  • Europa upptäcker världen.