Förlagets beskrivning

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Inför skolstarten i augusti 2018 kommer materialet för årskurs 4 att vara helt klart. Återstående delar för årskurs 5 och 6 arbetas fram under kommande läsår och kommer att vara färdigt till skolstarten i augusti 2019. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.