Förlagets beskrivning

Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för matematik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Läromedlet ger både lärare och elever möjlighet att växla mellan olika arbetssätt. Vid sidan om övningarna finns exempel på anpassningar och extra aktiviteter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.